reklama

Newsy

MediPark - jedyna komercyjna placówka w Warszawie z pracownią badań czynnościowych płuc

reklama
MediPark - jedyna komercyjna placówka w Warszawie z pracownią badań czynnościowych płuc
2022-11-10

Powikłania po covid - 19, zanieczyszczone powietrze oraz obecny styl życia to jedne z czynników wpływających na zwiększoną liczbę zachorowań na choroby układu oddechowego. Pacjenci poszukują coraz częściej zaawansowanej diagnostyki układu oddechowego. Co się kryje pod pojęciami badań: pletyzmografia, DLCO, w jakim celu lekarz zleca spirometrię z próbą rozkurczową czy analizę tlenku azotu (FENO)? Wszystkie te kwestie wyjaśni dr n.med. Iwona Skrzekowska – Baran, pulmonolog z wieloletnim doświadczeniem z poradni pulmonologicznej w MediPark.

MediPark jest jedyną komercyjną placówką w Warszawie dysponującą nowoczesną pracownią badań czynnościowych płuc, wyposażoną w kabinę pletyzmograficzną.

W pracowni wykonywane są badania czynnościowe płuc takie jak spirometria oraz spirometria z próbą rozkurczową. Także zaawansowane technologicznie badania czynnościowe układu oddechowego takie jak bodypletyzmografia, potrafiąca ocenić tzw. objętość zalegającą oraz całkowitą pojemność płuc, określić opory dróg oddechowych. U chorych na POChP ocena taka może być wskazana, gdy wynik spirometrii wskazuje na możliwość współistnienia zmian restrykcyjnych (w przebiegu chorób śródmiąższowych). Ponadto pletyzmografię wykonuje się w celu oceny oporu dróg oddechowych u osób, które nie są w stanie prawidłowo wykonać manewru forsownego wdechu.

W pracowni badań czynnościowych płuc MediPark badana jest dyfuzja (DLCO), czyli przechodzenie gazów z pęcherzyków płucnych do naczyń krwionośnych. Pozwala to na rozpoznanie i ocenę przebiegu tzw. chorób śródmiąższowych płuc (np. włóknienia) i zatorowości płucnej.

Przeprowadzana jest również analiza tlenku azotu (FENO) w powietrzu wydychanym, która pozwala na ocenę alergicznego zapalenia. Wzrost NO często wyprzedza napad astmy oskrzelowej nawet, gdy wartości wentylacyjne /FEV1/ w ww. klasycznej spirometrii są jeszcze prawidłowe. Jest to podstawa do wdrożenia intensyfikacji leczenia przeciw zapalnego /wzrost dawek wziewnych kortykosteroidów /. Niskie wartości NO i brak objawów klinicznych pozwala na redukcję leczenia przeciwzapalnego.

Warto dodać, że MediPark Jest jedyną z nielicznych placówek na terenie kraju, która oferuje diagnostykę techniką oscylacji wymuszonych (FOT), badając opory i elastyczność płuc. FOT jest także sprawdzonym narzędziem diagnostycznym monitorującym odpowiedź na leczenie. Metoda ta cechuje się większą czułością od spirometrii w ocenie odpowiedzi na leczenie beta agonistami i wziewnymi kortykosteroidami. Jest szczególnie użyteczna w diagnostyce dzieci oraz osób nie będących w stanie wykonać badania spirometrycznego.

Kolejne badanie wykonywane w pracowni badań czynnościowych płuc to badanie siły mięśni oddechowych (MIP/MEP). Monitorowanie siły mięśni oddechowych jest przydatne u pacjentów z POCHP będących w trakcie rehabilitacji oraz do wykrywania innych chorób wpływających na stan mięśni oddechowych.

Wszystkie parametry wentylacyjne i dyfuzyjne pozwalają na precyzyjną diagnostykę chorób układu oddechowego, właściwą terapię oraz monitorowanie przebiegu choroby i leczenia. Badania są nieinwazyjne, dostępne w krótkich terminach, wykonywane zgodnie z obowiązującymi na świecie standardami.

Dodatkowo, w MediPark wykonujemy badanie USG przezklatkowe płuc pozwalające rozpoznać i monitorować nieinwazyjnie przebieg chorób układu oddechowego tj.: zapalenia płuc, rozedma, choroby śródmiąższowe, zatorowość płucna itp.

Kompleksowa Pracownia do badań czynnościowych płuc tylko w MediPark!

Zakres diagnostyki układu oddechowego:
Pletyzmografia
Pojemność dyfuzyjna płuc (DLCO)
Badanie siły mięśni oddechowych (MIP/MEP)
Spirometria, Spirometria z próbą rozkurczową
Oscylometria(FOT)
FENO

Zadzwoń i dowiedz się więcej!
22 32 91 300

Autor: dr n.med. Iwona Skrzekowska – Baran, pulmonolog, MediPark reklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

23°C
4.12km/h
1002hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama