reklama
reklama

Newsy

CEL NR 16 - SPRAWIEDLIWOŚĆ, POKÓJ I INWESTYCJE

reklama
CEL NR 16 - SPRAWIEDLIWOŚĆ, POKÓJ I INWESTYCJE
2021-05-24

Każdego dnia, ponad 100 mieszkańców miast jest zabijanych z powodu konfliktów zbrojnych występujących na tym terenie. Dzieje się to nawet pomimo często obowiązujących praw ochronnych będących częścią prawa międzynarodowego. Co więcej, aż 60% wszystkich państw doświadcza przeludnienia w więzieniach, co uniemożliwia przebywającym tam odpowiedni przebieg wyroku. Z drugiej strony statystyki pokazują, że ilość zabójstw zmniejszyła się pod względem globalnym. W 2015 roku, procent na 100 000 osób wynosił 5,9, a trzy lata później spadł do 5,8. Te przestępstwa przekładały się na ponad 440 000 ofiar, co jednak nadal jest przerażającą liczbą. Z tego powodu, United Nations zdecydowało się jak najbardziej promować prawa człowieka na poziome międzynarodowym, jak i krajowym, a także rozwijać instytucje odpowiedzialne za wymiar sprawiedliwości.

Polski wymiar sądownictwa należy do bardzo wrażliwy, co jest przyczyną obecnego stanu tego typu instytucji. Świadczy o tym raport sporządzony przez Komisję Europejską w 2017 roku, który sugeruje, że niezależność sądów jest dość wrażliwa, i ewentualne konflikty mogą ją bardzo łatwo naruszyć. Z drugiej strony jednak, pod względem potencjalnej korupcji, polskie przedsiębiorstwa prywatne są w dużej mierze od niej wolne. Badania wykazały, że jedynie 12% Polaków ma pewne podejrzenia w tym aspekcie, które zazwyczaj okazują się bezpodstawne.

Jedna z inicjatyw przybliżających Polskę do osiągnięcia punktów wymienionych w celu 16 jest RSPTS. Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym gromadzi dane wszystkich tych, którzy popełnili te zbrodnie, co zmniejsza szansę na powtórzenie ich w przyszłości. Kolejnym pomysłem są e-usługi na obszarze sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ta nowość przewiduje zastąpienie papierowych dokumentów oraz form utrwalania przebiegu procesu sądowego, co zapewni większą sprawność i lepszą komunikację w administracji tych instytucji. Następny program - “Przeciwdziałanie korupcji i szarej strefie” - ma zamiar stworzyć platformę zwalczającą przemyt, praktyki o charakterze korupcyjnym, oszustwa w gospodarce i przemyśle oraz rozwój szarej strefy w naszym kraju.

Pandemia Covid-19 wpłynęła negatywnie przede wszystkim na przyspieszony rozwój i powstawanie konfliktów zbrojnych. Liczba 79,5 milionów osób doświadczających skutków wojny, znacząco zwiększyła się w tym roku. Co więcej, przez przeludnienia wspomniane wcześniej, wirus rozprzestrzeniał się szybciej i na większa skalę.

Poniżej linki do innych projektów przybliżających nas do spełnienia celu 15:
https://sdgs.un.org/topics/institutional-frameworks-and-international-cooperation-sustainable-development
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/violenceagainstchildren

Joanna Krydareklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

19°C
4.12km/h
1009hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama