reklama
reklama

Newsy

CEL NR 10 - ZMNIEJSZYĆ NIERÓWNOŚCI

reklama
CEL NR 10 - ZMNIEJSZYĆ NIERÓWNOŚCI
2021-04-05

Następnym celem opisanym przez United Nations jest zmniejszenie lub nawet całkowite zlikwidowanie nierówności wewnątrz krajów i na arenie międzynarodowej. Na razie statystyki są zdecydowanie nie do zaakceptowania, na przykład tylko 54% państw oferuje wszechstronną i kompleksową politykę migracyjną. Aby polepszyć obecną sytuację, United Nations zakłada, że do 2030 roku, najbiedniejsze 40% populacji danego państwa, będzie osiągać dochód na poziomie wyższym niż średnia krajowa. Inkluzywność społeczna będzie także umocniona, a tolerancja w obszarach płci, rasy, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego i narodowego oraz wiek będzie promowana. Co więcej, system ochrony socjalnej i wynagrodzeń będzie przyjęty, aby z biegiem czasu zmniejszać nierówności. Kolejnym założeniem jest zmniejszenie kosztów transakcji zagranicznych do mniej niż 3% oraz całkowite zlikwidowanie tych powyżej 5%. Migracja powinna być także bezpieczna i odpowiedzialna, co może być osiągnięte poprzez przemyślane polityki w tym obszarze.

Raport Understanding The Socio-Economic Divide In Europe przedstawia jak szkodliwe są powiększające się nierówności społeczne, przede wszystkim ze względu na utrudnienie rozwoju gospodarczego. Te problemy dotyczą nie tylko statusu społecznego i kwestii dochodowych, ale także edukacji, zdrowia lub migracji. W Europie, jak i w Polsce aspekty społeczno-ekonomiczne są silnie powiązane ze zdrowiem i edukacją. Przykładowo, długość życia mężczyzn o niższym wykształceniu jest o 2,7 roku krótsza niż tych o wyższym poziomie kwalifikacji. W Polsce również wprowadzona została Ustawa Równościowa, która przyznaje każdemu obywatelowi prawo do ochrony przed dyskryminacją na podłożu religii, rasy, płci, wieku, czy orientacji seksualnej. Największa dyskryminacja i nierówność w naszym kraju pojawia się na rynku pracy i usług.

Jedną z praktyk przeciwdziałających dyskryminacji w środowisku pracy jest Karta Różnorodności. Firmy, otrzymując ją równocześnie zobowiązują się do wprowadzania polityk zarządzania różnorodnością, a także obiecują równe traktowanie swoich pracowników. Co więcej, aktywnie zapobiegają mobbingowi, a także edukują zatrudnionych na tematy antydyskryminacyjne. Kolejnym projektem przybliżającym nas do osiągnięcia dziesiątego celu zrównoważonego rozwoju jest Centrum Wsparcia Doradczego. Jest to instytucja wspierająca administrację samorządową na obszarze lokalnym, która przeciwdziała trwałej marginalizacji i wykluczenia w procesie rozwojowym. Następną inicjatywą, już zrealizowaną, była interwencja dla regionów słabiej rozwiniętych, która miała miejsce w latach 2014-2020. Ten projekt był wsparty przez Europejskie Fundusze, między innymi Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich oraz Fundusz Morski i Rybacki.

Podczas pandemii Covid-19, najbardziej bezbronne i wrażliwe grupy społeczne zostały najmocniej dotknięte. Zaliczają się do nich osoby starsze, z niepełnosprawnościami, dzieci oraz migranci i uchodźcy. Co więcej, globalna recesja, jeszcze bardziej pogłębiona przez pandemię, zmniejsza szanse na pomoc w modernizacji w najsłabiej rozwiniętych krajach.

Poniżej linki do innych projektów i raportów przybliżających nas do spełnienia celu 10:
https://sdgs.un.org/topics/africa
https://sdgs.un.org/events/ecosoc-youth-forum-2021-32562

Joanna Krydareklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

6°C
2.57km/h
1019hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama