reklama
reklama

Newsy

Nieodpłatna pomoc prawna


Nieodpłatna pomoc prawna
2019-03-07

Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy informuje, że na terenie Dzielnicy Mokotów działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 

1. ul. Bachmacka 1A, pok. 3, w pomieszczeniach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów. Punkt czynny jest w:

 • poniedziałek 12:00 - 16:00
 • wtorek 09:00 - 13:00
 • środa 09:00 - 13:00
 • czwartek 09:00 - 13:00
 • piątek 12:00 - 16:00

2. ul. Woronicza 44A, pok. 16, w pomieszczeniach Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców. Punkt czynny jest w:

 • poniedziałek, piątek 12:00 - 16:00 
 • wtorek, środa, czwartek 08:00 - 12:00

Pomoc prawna udzielana jest według kolejności zgłoszeń w danym dniu.

Nie udziela się pomocy prawnej telefonicznie.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresienie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia; lub

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny; lub

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; lub

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego; lub

5. która nie ukończyła 26 lat; lub

6. która ukończyła 65 lat; lub

7. która jest w ciąży; lub

8. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoba korzystająca z bezpłatnej pomocy prawnej zobowiązana jest do udokumentowania posiadanych uprawnień w następujący sposób:

 • w przypadku opisanym w pkt. 1 przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia;
 • w przypadku opisanym w pkt. 2 przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;
 • w przypadku opisanym w pkt. 3 przedłożenie zaświadczenia;
 • w przypadku opisanym w pkt. 4 przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego;
 • w przypadkach opisanych w pkt. 5 i 6 przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • w przypadku opisanym w pkt. 7 przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciąże;
 • w przypadku opisanym w pkt. 8 złożenie oświadczenia

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o obowiązkach;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 • Czego nie obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
 • Spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • Spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • Spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Szczegółowe informacje dotyczące darmowej pomocy prawnej znajdują się na stronach internetowych:


reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

21°C
4.6km/h
1008hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org


Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej do czego służą i jak nimi zarządzać. Korzystając ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na ich używanie. ROZUMIEM