reklama
reklama

Darmowa Zumba - od przedszkola do seniora

reklama
Darmowa Zumba - od przedszkola do seniora
Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Kiedy: 2021-05-06
Czas trwania: 20:00 - 21:00
Koszt wstępu: bezpłatne

www.facebook.com/events/477144976796138/

W TEJ CHWILI ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ONLINE W KAŻDY CZWARTEK O 20:00 W GRUPIE: https://www.facebook.com/groups/darmowazumba a we wtorki w tej samej grupie uczestnicy wydarzenia będą otrzymywać link do zajęć dostępnych przez 24 godziny. - ZAPRASZAM!
- o wszystkich zmianach będziemy informować.
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST JEDNOZNACZNY Z ZAAKCEPTOWANIEM REGULAMINU!!!
REGULAMIN ZAJĘĆ ZUMBA® FITNESS ORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY
1. Zajęcia organizowane przez Urząd Dzielnicy Mokotów i są bezpłatne.
2. Warunkiem udziału w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu.
3. Wejście do sali i uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika zajęć z treścią regulaminu i zaakceptowaniem go.
4. Przed przystąpieniem do zajęć, uczestnicy zobowiązani są do wpisania się na listę obecności.
5. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.
6. Liczebność grupy ustala prowadzący zajęcia.
7. Podczas zajęć uczestnicy mają bezwzględny obowiązek stosować się do wskazówek instruktora odnośnie organizacji zajęć i wykonywania ćwiczeń.
8. Organizator ani prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia uczestnika zajęć poprzez zbyt nadmierne wykonywanie ćwiczeń niezgodnych
z indywidualnymi możliwościami psychoruchowymi oraz sprzecznymi z zaleceniami instruktora.
9. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń i uczestniczą w zajęciach na własne ryzyko
i odpowiedzialność.
10. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych regulaminów na terenie placówki, gdzie odbywają się zajęcia,
11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia i innych uczestników zajęć.
12. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania praw i godności prowadzącego i innych uczestników zajęć oraz zachowania w sposób nie utrudniający uczestnictwa innym osobom.
13. Organizator ani prowadzący zajęcia nie ubezpieczają uczestników od skutków nieszczęśliwych wypadków, nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe kontuzje i urazy podczas zajęć, a także nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia osób biorących udział w zajęciach.
14. Każdą kontuzję należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.
15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zmiany obuwia na obuwie sportowe przeznaczone do
ćwiczeń jak również odzieży na odzież sportową.
16. Organizator ani prowadzący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników w miejscu zajęć.
17. Za zniszczenie, uszkodzenie mienia w miejscu odbywania zajęć odpowiada materialnie sprawca. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
18. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć podczas wydarzenia bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej.
19. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapewnienia sobie we własnym zakresie napojów i uzupełniania płynów w trakcie zajęć.
20. Uczestnictwo w zajęciach pod wpływem alkoholu, leków oraz innych środków obniżających sprawność psychoruchową jest kategorycznie zabronione.
21. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem uczestników zajęć.
22. Prowadzący wyklucza z uczestnictwa w zajęciach osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu.
23. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Urząd Dzielnicy Mokotów. reklama
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

6°C
7.2km/h
1004hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama
reklama
reklama