reklama

Newsy

Kampania „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY”

reklama
Kampania „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY”
2019-09-11

PRZEMOC FIZYCZNA, PSYCHICZNA, WYKORZYSTYWANIE SEKSUALNE RODZĄ DEMONY, KTÓRYCH USUNIĘCIE JEST BOLESNE I DŁUGOTRWAŁE.

Policyjne statystyki informują, że w 2018 r. blisko 250 tys. osób w Polsce było dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. Nie każda przemoc pozostawia obrażenia widoczne na ciele.

- Z naszych doświadczeń wynika, że w wielu rodzinach, w których dorośli skupieni są na konflikcie i nie potrafią poradzić sobie ze stresem, ofiarą staje się dziecko. Dziecko, które w tej sytuacji samo potrzebuje szczególnego wsparcia, może stać się ofiarą przemocy psychicznej: przedmiotem gry, manipulacji, nadużyć i zaniedbań ze strony rodziców. Czasem drobne nieporozumienia, codzienne sprzeczki w tzw. „dobrych domach”, urastają do rangi poważnych problemów, których nierozwiązywanie może stać się źródłem przemocy – mówi Mirosława Kątna, Przewodnicząca Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Dzieci doświadczające przemocy mają zaniżone poczucie własnej wartości, stają się nieufne wobec otoczenia, często reagują agresją. Przy braku wsparcia terapeutycznego mogą odczuwać coraz silniejsze napięcie, a uraz z przeszłości zaczyna odgrywać destrukcyjną rolę w ich życiu. Skutkiem mogą być zaburzenia osobowości, trudności w budowaniu relacji z ludźmi, powielanie złych schematów w dorosłym życiu.

Najmłodszy polski samobójca miał zaledwie 5 lat. Pod koniec szkoły podstawowej 38% dzieci sprawia poważne problemy wychowawcze. Te dane pokazują jak dużym problemem społecznym jest przemoc wobec dzieci.

- Przeciwdziałamy temu zjawisku, oferując wsparcie tym, którzy doświadczyli przemocy, ale także edukując specjalistów pracujących na rzecz rodzin – mówi Elżbieta Bogucka, Zastępca Dyrektora ds. Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.


Komitet Ochrony Praw Dziecka, wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej rozpoczynają kampanię społeczną mającą na celu profilaktykę i edukację w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kampania „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY” 

zobacz wideo >>>

formą swojego przekazu nawiązuje do skojarzenia z tatuażem - fizycznego znaku na ciele, który, podobnie jak traumy z dzieciństwa, może pozostać z człowiekiem na zawsze, a jego usunięcie będzie bolesne. Za koncepcję kreatywną kampanii odpowiada Agencja Reklamowa Radna.

W ramach kampanii przygotowane zostały również:

  • materiały edukacyjne (ulotki, broszury, plakaty);
  • webinaria dla specjalistów pracujących z rodziną, rodziców, nauczycieli, kuratorów, policji;
  • konspekty dla specjalistów pracujących z rodzinami (scenariusze zajęć i warsztatów).

Wśród konkretnych celów kampanii społecznej „NIE POZWÓL, ABY NARODZIŁY SIĘ W NIM DEMONY” oraz działań edukacyjnych prowadzonych w ramach tego projektu KOPD wymienia:

  • zwiększanie uważności społeczeństwa na zjawisko przemocy wobec dzieci;
  • motywowanie osób z najbliższego otoczenia dziecka (rodzina, sąsiedzi, nauczyciele) do działań mających na celu ochronę dziecka przed przemocą;
  • kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wzmacnianie zachowań empatycznych wobec rówieśników dotkniętych krzywdzeniem;
  • wsparcie profesjonalistów pracujących z rodzinami zagrożonymi przemocą przez zwiększanie umiejętności rozpoznania objawów krzywdzenia dziecka, wrażliwości profesjonalistów pracujących z dziećmi (w szczególności nauczycieli, pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, policji, służby kuratorskiej);
  • pogłębianie wiedzy specjalistów pracujących z rodzinami na temat specyfiki konfliktu rodzinnego i rozpoznawania w nich zjawiska przemocy;
  • wspieranie rodzin zagrożonych przemocą skutkujące poprawy sposobu funkcjonowania dziecka w rodzinie.

– Ważne jest to, żeby rodziny, w których występuje konflikt, wspierać w taki sposób, by nie dochodziło do jego eskalacji, a w konsekwencji przekształcenia konfliktu w przemoc. Wsparcie instytucjonalne może pomóc poszczególnym członkom rodziny w braniu odpowiedzialności za rodzinę, a w praktyce ogranicza występowanie zjawiska przemocy. Istotne są także działania informacyjne, zwiększające świadomość na temat mechanizmów powstawania przemocy. - podsumowuje Mirosława Kątna.


 

Mirosława Kątna - psycholog, Przewodnicząca Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, wieloletni konsultant i ekspert w programach medialnych, akcjach edukacyjnych dotyczących dzieci, młodzieży i rodzin. W 1997 pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw dzieci w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Uśmiechu.
www.kopd.pl


Kontakt dla mediów:
Magdalena Szymańska
e-mail: magdalena.szymanska@futurama.ci
tel.: 510 491 298
reklama

Kalendarz

Prognoza pogody

9°C
3.1km/h
1016hPa
Dane pogodowe dostarcza openweathermap.org
reklama